Ejemplos de exámenes de física

Problema 1 Una atracció de fira consisteix en una vagoneta que, a partir del repòs, és impulsada,…
Qüestió 1 Un electró penetra en un camp elèctric uniforme …
Qüestió 2 Un experiment consisteix a fer penetrar un raig làser de llum vermella …
Opció A
Problema 2A L’equació d’una ona harmònica transversal que es propaga en una corda tensa de gran longitud és …
Qüestió 3A En un circuit de 50 cm2 de superfície, hi apliquem un camp magnètic perpendicular al pla que defineix el circuit. …
Qüestió 4A Els cometes descriuen òrbites el·líptiques molt allargades al voltant del Sol …
Opció B
Problema 2B. Els satèl·lits GPS descriuen òrbites circulars al voltant de la Terra …
Qüestió 3B 1. Fem oscil·lar un objecte lligat a una corda … 1. L’objecte passarà pel punt més baix del recorregut a una velocitat de
Qüestió 3B 2. Fem oscil·lar un objecte lligat a una corda … 2. La tensió de la corda …
Qüestió 4B 1. Un dispositiu llança .. un protó i un electró … 1. Quan aquest dispositiu es col·loca dins un camp magnètic
Qüestió 4B 2. Un dispositiu llança .. un protó i un electró … 2. Quan el dispositiu es col·loca dins un camp elèctric
Juny 2008
PAU
Problema 1 A partir de les dades sobre Júpiter i la Terra del quadre següent, trobeu,…
Qüestió 1 Un bloc de massa 20 kg cau lliscant per un pla inclinat, salvant un desnivell de 25 m …
Qüestió 2 Un protó i un electró, ambdós a la mateixa velocitat, penetren en una regió …
Opció A
Problema 2A Una esfera petita de massa 250 g i càrrega q penja verticalment d’un fil. Apliquem un camp elèctric constant …
Qüestió 3A En la gràfica següent es mostra com varia l’acceleració d’un cos de massa …
Qüestió 4A Una radiació de llum ultraviolada, d’una freqüència …
Opció B
Problema 2B. Dues partícules puntuals es mouen sobre un pla horitzontal sense fregament…
Qüestió 3B 1. Quina de les expressions següents dóna l’energia amb què cal llançar un cos…
Qüestió 3B 2. Si la intensitat gravitatòria en un punt exterior a la Terra val …
Qüestió 4B 1. En una cubeta d’ones generem … 1. La velocitat màxima de vibració dels punts de la superfície de l’aigua és:
Qüestió 4B 2. En una cubeta d’ones generem … 2. La diferència de fase entre dos punts sobre la superfície de l’aigua, …
Juny 2007
PAU
Problema 1 El 19 d’octubre de 2006 es va llençar un nou satèl·lit de la família Meteosat,…
Qüestió 1 Una partícula carregada positivament …
Qüestió 2 Enumereu les propietats (real o virtual, dreta o invertida, major o menor) de la imatge …
Opció A
Problema 2A Una corda està unida per un extrem a una paret i està lliure per l’altre extrem. Fem vibrar l’extrem lliure harmònicament …
Qüestió 3A En una experiència de laboratori fem incidir un raig de llum …
Qüestió 4A Un protó entra en un camp magnètic uniforme, B , amb una determinada velocitat, v .
Opció B
Problema 2B. En un tram del recorregut, l’AVE Lleida-Tarragona du una velocitat constant …
Qüestió 3B 1. Una ona harmònica es propaga per una corda tensa… 1. Si la freqüència es redueix a la meitat…
Qüestió 3B 2. Una ona harmònica es propaga per una corda tensa… 2. Si es tracta d’una ona transversal …
Qüestió 4B 1. Per a mesurar la velocitat d’una bala es fa servir un pèndol balístic. 1. En l’impacte de la bala es conserva …
Qüestió 4B 2. Per a mesurar la velocitat d’una bala es fa servir un pèndol balístic. 2. En el moviment de pujada del conjunt bala-bloc es conserva …
Juny 2006
PAU
Problema 1 Una bola d’acer xoca elàsticament contra un bloc d’1 kg inicialment en repòs…
Qüestió 1 Un hipotètic planeta té la mateixa massa que la Terra i un radi doble.
Qüestió 2 Una partícula descriu un moviment vibratori harmònic horitzontal. La seva posició …
Opció A
Problema 2A Tres partícules carregades… es troben sobre un pla en els punts de coordenades…
Qüestió 3A Calculeu el valor de la longitud d’ona d’un fotó d’energia 3 keV.
Qüestió 4A Un electró es mou en un camp magnètic uniforme i descriu una trajectòria …
Opció B
Problema 2B Un objecte de massa 3 kg penja d’una molla. Des de la seva posició d’equilibri …
Qüestió 3B 1. Una partícula descriu un moviment parabòlic …. 1. Es conserva:…
Qüestió 3B 2. Una partícula descriu un moviment parabòlic …. 2. En el punt més alt de la trajectòria …
Qüestió 4B 1. Un electró inicialment en repòs … 1. Quan l’electró es desplaça en el camp elèctric …
Qüestió 4B 2. Un electró inicialment en repòs … 2. Quan l’electró es desplaça entre dos punts …
Juny 2005
PAU
Problema 1 Deixem caure una massa puntual des de l’extrem d’una guia
Qüestió 1 Disposem de dues molles idèntiques, fixades al sostre.
Qüestió 2 Tenim una massa en repòs sobre la superfície terrestre
Opció A
Problema 2A En una cubeta d’ones es generen ones transversals
Qüestió 3A L’energia cinètica d’una partícula carregada
Qüestió 4A La sensibilitat més gran de l’ull humà. … determineu l’energia i la quantitat de moviment dels fotons
Opció B
Problema 2B Considereu dues càrregues idèntiques situades als vèrtexs de la base d’un triangle …
Qüestió 3B La figura representa una guia circular ….
Qüestió 4B Una ona harmònica descrita per … viatja en un medi elàstic.
Juny 2004
PAU
Problema 1 Una massa es troba en repós, sense fricció, unida a l’extrem d’una molla
Qüestió 1 Dos satèl·lits A i B tenen la mateixa massa i giren al voltant de la Terra
Qüestió 2 Longitud d’ona associada a un fotó
Opció A
Problema 2A Tres càrregues elèctriques puntuals, situades als vèrtexs d’un triangle equilàter
Qüestió 3A Són les dotze en punt… quan tornaran a coincidir?
Qüestió 4A Una espira es mou en el si del camp magnètic uniforme
Opció B
Problema 2B En un moviment circular … la velocitat angular ve donada per …
Qüestió 3B Un raig de llum vermella que es propaga per l’aire incideix sobre un vidre ….
Qüestió 4B La variació del flux magnètic amb el temps … gràfic …
Juny 2003
PAAU LOGSE
Problema 1 Una massa … una pista semicircular
Qüestió 1 Radar i ones electromagnètiques
Qüestió 2 Una massa penja d’un fil vertical …tensió?
Opció A
Problema 2A Un satèl·lit a una altura …
Qüestió 3A Una esfera metàl·lica es carrega …
Qüestió 4A Efecte fotoelèctric
Opció B
Problema 2B Un circuit elèctric …
Qüestió 3B Un projectil es dispara ….
Qüestió 4B En una regió hi ha un camp elèctric i un camp magnètic constants …
Juny 2002
PAAU LOGSE
Problema 1 Una partícula elèctrica amb massa
Qüestió 1 Un xoc, elàstic o no?
Qüestió 2 Dues bombetes i se’n fon una …
Opció A
Problema 2A Un cotxe arrossega un remolc
Qüestió 3A Gràfica velocitat-temps
Qüestió 4A Electró i protó entren en un camp magnètic
Opció B
Problema 2B Un cotxe arrossega un remolc
Qüestió 3B Moviment circular
Qüestió 4B Freqüència i amplitud d’una ona harmònica
Setembre 2001
PAAU LOGSE
Problema 1 Un canó dispara un projectil …
Qüestió 1 Partícula en repós …. gràfica
Qüestió 2 Temps de caiguda d’una pedra
Opció A
Problema 2A Dues masses dins de dues cabines i politges
Qüestió 3A Observem el fons de la piscina
Qüestió 4A Resistència, sèrie o paral·lel?
Opció B
Problema 2B Quatre masses
Qüestió 3B Moviment circular
Qüestió 4B Transport de corrent des de les centrals elèctriques
Juny 2001
PAAU LOGSE PAAU LOGSE
Problema 1 Una massa xoca amb una molla
Qüestió 1 Amperímetre i voltímetre
Qüestió 2 Fil conductor i una càrrega
Opció A
Problema 2A Moviment circular
Qüestió 3A Gràfica moviment harmònic
Qüestió 4A Corrent altern
Opció B
Problema 2B Salt de longitud.
Qüestió 3B Camp elèctric de 4 càrregues
Qüestió 4B Freqüència d’un so
Problema 1 Un objecte cau per una rampa
Qüestió1 El pèndol penjat del sostre d’un vehicle
Qüestió 2 Un conductor rectilini i una espira circular
Opció A
Problema 2A Tres masses i una politja
Qüestió 3A Un moviment harmònic simple
Qüestió 3B Tres càrregues elèctriques i el mòdul del camp elèctric
Opció B
Problema 2B Gràfica de la velocitat en funció del temps
Qüestió 3B Dues bombetes de 60W; 220V i de 60W; 120V
Qüestió 4B Energia cinètica màxima dels electrons emesos
PAAU-COU PAAU-COU
Opció A
Problema 1 Masses i pal inclinat
Problema 2 Corrent altern
Qüestió 1 Llancem un cos cap amunt
Qüestió 2 Energia potencial i força
Qüestió 3 Meteorit i energia cinètica
Qüestió 4 Naturalesa ondulatòria de la llum
Opció B
Problema 1 M.h.s.
Problema 2 Càrregues elèctriques
Qüestió 1 Una partícula penjada d’un fil … acceleració …
Qüestió 2 Paracaigudista i fregament
Qüestió 3 Corda de guitarra … freqüència
Qüestió 4 Desintegració nuclear
Opció A
Problema 1 Una partícula…. gràfica F(x)
Problema 2 Moviment harmònic en una corda
Qüestió 1 Moviment circular .. velocitats lineal i angular
Qüestió 2 Un xut d’un futbolista… impuls, força…
Qüestió 3 Satèl·lits … velocitats
Qüestió 4 Efecte fotoelèctric
Opció B
Problema 1 Tres masses amb fregament
Problema 2 Càrregues elèctriques
Qüestió 1 Resultant de forces igual a zero
Qüestió 2 Bloc i pla inclinat
Qüestió 3 Ona… longitud d’ona i velocitat
Qüestió 4 Desintegració nuclear
Setembre 2000
PAAU LOGSE PAAU-COU
Problema 1 Es llença una pedra …
Qüestió 1 Gràfica F(x)
Qüestió 2 ddp i fem d’una pila
Opció A
Problema 2A Forces sobre un electró
Qüestió 3A Ona transversal en una corda
Qüestió 4A Naturalesa ondulatòria de la llum
Opció B
Problema 2B Un cos lligat amb un cordill gira …
Qüestió 3B Moviment harmònic simple
Qüestió 4B Corrent induit?
Opció A
Problema 1 Una massa…. baixa per un pla inclinat
Problema 2 Equació d’una ona estacionària …
Qüestió 1 Moviment circular …
Qüestió 2 Dues partícules i centre de masses.
Qüestió 3 Radi i massa de la Terra
Qüestió 4 Efecte Compton.
Opció B
Problema 1 Un llum penja d’un ascensor …
Problema 2 Un cos sobre la superfície de la Terra …
Qüestió 1 Equació de moviment i acceleració
Qüestió 2 Força no nul·la i velocitat
Qüestió 3 Front d’ona i freqüència
Qüestió 4 Diode d’unió p-n
Juny 2000
PAAU LOGSE PAAU-COU
Problema 1 Un satèl·lit …
Qüestió 1 Una pilota cau … xoca elàsticament
Qüestió 2 Ona …. mateix estat de vibració
Opció A
Problema 2A El pla inclinat
Qüestió 3A Acceleració cotxe en una corba
Qüestió 4A Efecte Doppler
Opció B
Problema 2B Un circuit
Qüestió 3B Força única i trajectòria
Qüestió 4B Explosió
Opció A
Problema 1 Un bloc …. moviment circular
Problema 2 Ona estacionària
Qüestió 1 Un coet, altura màxima?
Qüestió 2 Força sobre un/dos cossos
Qüestió 3 Camp elèctric i potencial
Qüestió 4 Radiació gamma
Opció B
Problema 1 Projectil …
Problema 2 Càrregues elèctriques
Qüestió 1 Conservació energia cinètica?
Qüestió 2 Energia potencial i acceleració
Qüestió 3 Impedància d’una bobina
Qüestió 4 raig de llum en canviar de medi
Setembre 1999
PAAU LOGSE PAAU-COU
Problema 1 Un esquiador
Qüestió 1 pla inclinat
Qüestió 2 Un dipol elèctric
Opció A
Problema 2A La politja i la plastilina
Qüestió 3A Moviment circular
Qüestió 4A Un raig de llum vermella
Opció B
Problema 2B Un circuit
Qüestió 3B Moviment harmònic simple
Qüestió 4B Camp magnètic
Opció A
Problema1 Pla inclinat, cap amunt!
Problema2 Condensador pla
Qüestió1 Moviment circular
Qüestió2 La Terra, la Lluna…
Qüestió3 Ona sonora
Qüestió4 Cristall de germani
Opció B
Problema1 Pla inclinat…
Problema2 corrent altern
Qüestió1 Llancem un cos
Qüestió2 dues càrregues
Qüestió3 Ona estacionaria
Qüestió4 Desintegració radioactiva
Juny 1999
PAAU LOGSE PAAU-COU
Problema 1 Circuit
Qüestió 1 Les gotes
Qüestió 2 Tennis
Opció A
Problema 2A Camp elèctric
Qüestió 3A Forces i tensions
Qüestió 4A Ones
Opció B
Problema 2B Fregament
Qüestió 3B Salt d’alçada
Qüestió 4B Camp magnètic
Opció A
Problema1 El mòbil
Problema2 Ones estacionaries
Qüestió1 La grua
Qüestió2 Xoc de vagons
Qüestió3 Gravetat
Qüestió 4 Semiconductor p i semiconductor n
Opció B
Problema1 xoc i fregament
Problema2 dues càrregues
Qüestió1 moviment circular
Qüestió2 com si fos un pèndol
Qüestió3 Reacció nuclear
Qüestió 4 Efecte Doppler
Setembre 1998
PAAU LOGSE PAAU-COU
Problema 1 La centrel tèrmica del Besòs
Qüestió 1 Moviment curvilini
Qüestió 2 Dos cossos … xoquen …
Opció A
Problema 2A Un satèl·lit artificial …
Qüestió 3A Pla inclinat
Qüestió 4A Difracció d’ones
Opció B
Problema 2B Dos blocs units per una corda … fregament
Qüestió 3B Si el radi dela Terra …
Qüestió 4B Un neutró i un protó dins d’un camp magnètic
Opció A
Problema1 Una molla …
Problema2 Un satèl·lit …
Qüestió1 L’equació d’un moviment rectilini
Qüestió2 Un cos penja d’un dinamòmetre…
Qüestió3 Principi de Huygens
Qüestió4 Focus de llum … energia fotó
Opció B
Problema1 Una bola … xoc ..
Problema2 Una corda … ona estacionària
Qüestió1 Un punt descriu un moviment circular
Qüestió2 L’energia potencial d’un objecte
Qüestió3 Raoneu …
Qüestió4 Desintegració radioactiva
Juny 1998
PAAU LOGSE PAAU-COU
Problema 1 Gravitació
Qüestió 1 Cinemàtica
Qüestió 2 Circuit elèctric
Opció A
Problema 2A Fregament
Qüestió 3A Xocs
Qüestió 4A Ones
Opció B
Problema 2B Xocs
Qüestió 3B Potencial elèctric
Qüestió 4B Camp magnètic
Opció A:
Problema1: Fregament
Problema 2: Electrostàtica
Qüestió 1 : Moviment harmònic
Qüestió 2: Moviment circular
Qüestió 3: Forces i tensions
Qüestió 4: Quàntica
Opció B
Problema1: Carretera peraltada
Problema 2: Electrònica
Qüestió 1 : Tortuga i cotxe
Qüestió 2: Centre de masses
Qüestió 3: Llum
Qüestió 4: Quàntica
Setembre 1997
PAAU-COU
Opció A
Exercici 1A Fregament
Exercici 2A Circuit de corrent altern
Qüestió 1A
Qüestió 2A
Qüestió 3A
Qüestió 4A
Opció B
Exercici 1B Quantitat de moviment (xocs)
Exercici 2B Camp gravitatori
Qüestió 1B
Qüestió 2B
Qüestió 3B
Qüestió 4B
Juny 1997
PAAU LOGSE PAAU-COU
Exercici 1 Corrent continu
Exercici 2a
Exercici 2b
Opció A
Exercici 3A Xocs
Exercici 4Aa
Exercici 4Ab
Opció B
Exercici 3B Moviment harmònic
Exercici 4Ba
Exercici 4Bb
Opció A
Exercici 1A Dinàmica del moviment circular
Exercici 2A Corrent altern
Qüestió 1A
Qüestió 2A
Qüestió 3A
Qüestió 4A
Opció B
Exercici 1B Tir parabòlic
Exercici 2B Moviment harmònic
Qüestió 1B
Qüestió 2B
Qüestió 3B
Qüestió 4B

Anuncios

Escribe un comentario

Required fields are marked *

*
*

A %d blogueros les gusta esto: